अगस्ट 31, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भिक्षुहरूको ठूलो समूह फोटोको लागि पोज दिँदै।
स्रावस्ती एबेमा जीवन

धर्मद्वारा संसारको कल्याण हुन्छ

श्रावस्ती एबे र भिक्षु जीवन कसरी संलग्न भइरहेको छ भन्ने बारेमा तिब्बती ननहरूसँग कुराकानी…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

प्रेरणा र ध्यान

प्रेरणाको महत्त्व र ध्यानको उद्देश्य र अभ्यास।

पोष्ट हेर्नुहोस्