अगस्ट 7, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

भिक्षु जीवनका छवटा सद्भावहरू

बुद्धद्वारा वर्णन गरिएको संघका छवटा सद्भावहरू: शारीरिक, मौखिक, मानसिक, उपदेशहरू पालना,…

पोष्ट हेर्नुहोस्