जुलाई 21, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्लेसहोल्डर छवि
विद्यार्थीको अन्तरदृष्टि

चीजहरू फरक रूपमा हेर्ने व्यक्तिसँग संवाद गर्दै ...

बौद्ध धर्मको लामो समयको विद्यार्थीले "अर्को" सँग कुराकानीमा शिक्षाहरू प्रयोग गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्