जुलाई 17, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

कालो पृष्ठभूमिमा दुई लामो, सेतो, साँघुरो आकारहरूको सार।
धर्म कविता

द्वैतको ठूलो भ्रम

इनाम र आतंकको चरम भ्रम मात्र हो। एक कवितामा, एक विद्यार्थीले परीक्षा...

पोष्ट हेर्नुहोस्