जुलाई 3, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

काठको भुइँ भएको कोठामा बक्सहरू राखिएका छन्।
शरणार्थी र बोधचित्तामा

त्यहाँ कुनै शत्रुहरू छैनन्

कसरी हाम्रो धर्म अभ्यासले हामीलाई संवेदनशील प्राणीहरूमा वर्गीकरण गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिलाई मद्दत गर्न सक्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्