जुन 16, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पूज्य चोड्रोन कुर्सीमा बसेर किताब समातेर पढाउँदै।
स्रावस्ती एबेमा जीवन

भित्री उत्तरपश्चिममा बौद्ध भिक्षुहरू

कसरी श्रावस्ती अबेले ग्रामीण वाशिंगटनमा घर फेला पारे र एक बौद्धको उद्देश्य…

पोष्ट हेर्नुहोस्