जुन 14, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

2018 युवा वयस्क हप्ताका सहभागीहरूसँग उभिएको आदरणीय चोड्रन।
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2018

नैतिक आचरण र कर्म

हाम्रो व्यवहारले हामी र अरूलाई कसरी असर गर्छ। सामूहिक कर्म र हामी समूहहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
बौद्ध तर्क र बहस

अवस्थित छैन

"खराब" भनेको सिलोजिज्म मार्फत के हो भनेर अन्वेषण गर्दै, र "अवस्थित" को श्रेणीमा सिकाउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्