जुन 12, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

युवा वयस्कहरूको समूह एउटा टेबलमा बसेर शिक्षाहरू छलफल गर्दै।
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2018

चीजहरू अझ सटीक रूपमा हेर्नको लागि दिमागलाई प्रशिक्षण दिँदै

यदि हामीले परिस्थितिहरूलाई अझ सही रूपमा हेर्न सक्छौं भने, हामीसँग अवास्तविक अपेक्षाहरू हुनेछैनन् र हामी...

पोष्ट हेर्नुहोस्