जुन 10, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पिकअप ट्रकको पछाडि मुस्कुराउँदै चार युवा वयस्कहरू।
युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2018

हामी बन्न चाहने व्यक्ति बन्ने

परिवर्तन नहुनु असम्भव छ। स्पष्ट प्रेरणाको साथ हामी त्यो परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन सक्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्