जुन 3, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खुला मनको जीवन

एक फरक प्रकारको शक्ति

करुणा भित्री शक्तिमा आधारित हुन्छ जसले हामीलाई आफ्नो र अरूसँग उपस्थित रहन मद्दत गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्