9 सक्छ, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पृष्ठभूमिमा पहाडहरू सहित पानीको ठूलो शरीर।
धर्म कविता

पृथ्वी र पानी

एक विद्यार्थीले हाम्रा भावनाहरूलाई स्वीकार गर्ने मूल्यको बारेमा लेख्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्