2 सक्छ, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खुल्ला हृदयले जिउने

"खुला हृदयले जिउनु": एक परिचय...

खुला हृदय हुनु भनेको हाम्रो दृष्टिकोण र प्रेरणा परिवर्तन गर्नु हो। यसले अरूलाई देख्न निम्त्याउँछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्