Mar 16, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खाली बाल्टिनहरू एकै ठाउँमा राखिएका छन्।
अनिश्चितता मा

मृत्युको बारेमा सोच्दै

एक विद्यार्थीले मृत्युदरलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने शिक्षालाई विचार गर्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गोम्चेन लामरिम

अन्तरनिहित अस्तित्व को पहिचान

खण्ड कभर गर्दै "मेरो' ​​को आन्तरिक प्रकृतिको अभाव स्थापना गर्दै" र कसरी पत्ता लगाउँछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्