जनवरी 28, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्लेसहोल्डर छवि
दु:खहरु संग काम मा

मेरो क्रोधको सामना गर्न उठ्नुहोस्

एक विद्यार्थीले कसरी क्रोधलाई करुणाले प्रतिस्थापन गर्ने भनेर प्रविधिहरू प्रदान गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्