दिसम्बर 20, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

KSMPKS मा एक शिक्षण को समयमा आदरणीय ध्यान।
अमिताभ

अमिताभ बुद्धसँग जोडिँदै

अमिताभ बुद्ध अभ्यास र कस्तो पवित्र भूमि हो। यसका फाइदा र कारण…

पोष्ट हेर्नुहोस्