नोभेम्बर 24, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

ध्यान सत्र रूपरेखा

आदरणीय थुब्तेन तारपाले ध्यान सत्रको तीन चरणहरू र कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर समीक्षा गर्छन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्