नोभेम्बर 4, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

जेन रक गार्डनको बालुवामा खैरो ढुङ्गा र घण्टीहरू।
जेल कविता

बगैचाले चट्टानहरू चलिरहेको देख्छ

एक कैद व्यक्तिले अरूलाई समान मूल्यको रूपमा हेर्नको बारेमा लेख्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्