अक्टोबर 12, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

अभ्यासको लागि सुझावहरू

आदरणीय थुब्तेन तारपाले घटनाको तुलनामा संलग्न हुनको लागि सल्लाह कभर गर्दछ, अनुसार ...

पोष्ट हेर्नुहोस्