अक्टोबर 11, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

अमिताभ

अमिताभ अभ्यास: चार अतुलनीय

अमिताभ अभ्यासको भागको रूपमा चार अतुलनीयहरू कसरी उत्पन्न गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्