अक्टोबर 10, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

अमिताभ

अमिताभ अभ्यास: शरण र बोधचित्ता

अमिताभ अभ्यासको व्याख्या, शरण लिएर सुरु गर्दै, एबेको आगामी तयारीमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्