सेप्टेम्बर 17, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मध्यमार्ग दर्शन

परम्परागत र परम बोधचित्ता

बोधचित्त उत्पन्न गर्ने दुई विधि र विधि र बुद्धि दुवैको अभ्यासको महत्त्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्
मध्यमार्ग दर्शन

आफू र अरूलाई मुक्त गर्दै

कसरी चक्रीय अस्तित्वबाट मुक्त हुने दृढ संकल्पले बोधिचित्तको पुस्तालाई डोर्‍याउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्