सेप्टेम्बर 17, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मध्यमार्ग दर्शन

आफू र अरूलाई मुक्त गर्दै

कसरी चक्रीय अस्तित्वबाट मुक्त हुने दृढ संकल्पले बोधिचित्तको पुस्तालाई डोर्‍याउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्