सेप्टेम्बर 10, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खुला मनको जीवन

करुणा र अन्तरनिर्भरता

जब हामी देख्छौं कि हामी अस्पष्ट रूपमा अन्तरसम्बन्धित छौं हामी देख्नेछौं कि अरूको हेरचाह गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्