सेप्टेम्बर 7, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

चार सम्भावनाहरू

विभिन्न तुलना गर्दा 'चार सम्भावनाहरू' पहिचान गर्न श्रोताहरूलाई संलग्न गरेर अध्याय चार जारी राख्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्