अगस्ट 10, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

अखण्डता र आकांक्षाको रक्षा गर्दै

कसरी भिक्षुहरूले आत्म-विश्वास र प्रतिरक्षाको विकास गरेर जागृतिको लागि आफ्नो निष्ठा र आकांक्षाको रक्षा गर्नुपर्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्