अगस्ट 5, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

पारिवारिक जीवन

अध्यादेश समारोह पाठबाट शिक्षा जारी छ, मठ कसरी सम्बन्धित छ भन्ने बारे सल्लाहमा ध्यान केन्द्रित गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्