अगस्ट 3, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

Syllogisms

पूज्य थुब्तेन तारपाले अघिल्लो शिक्षाको संक्षिप्त बहसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिँदै…

पोष्ट हेर्नुहोस्
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

अगाडि बढ्दै

बौद्ध अध्यादेश समारोह पाठबाट एउटा शिक्षा, जब गर्ने मनोवृत्तिमा केन्द्रित…

पोष्ट हेर्नुहोस्