जुलाई 15, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2017

प्रेरणा र हाम्रो बाटो छनौट

तिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्न कुनै पनि गतिविधिहरूमा संलग्न हुनु अघि एक सद्गुण प्रेरणा सेट गर्ने महत्त्व ...

पोष्ट हेर्नुहोस्