जुन 29, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आत्महत्या पछि उपचार

आत्महत्या गर्न प्रियजन गुमाउनु

उनले उपचारमा दिएको अघिल्लो सम्मेलन वार्ता पुन: भ्रमणको लागि विद्यार्थीको अनुरोधको प्रतिक्रिया…

पोष्ट हेर्नुहोस्