जुन 22, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

तिब्बती बौद्ध बहस को एक परिचय

गेशे चोपा तेन्जिन ल्हाद्रोन, पहिलो महिला तिब्बती गेशेहरू मध्ये एक, आफ्नो विचार साझा गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्