जुन 4, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खुला मनको जीवन

"खुला दिलको जीवन": परिचय

जब हामी दयालु परिप्रेक्ष्य लिन्छौं हामी आफ्नो हेरचाह गर्न राम्रोसँग तयार हुन्छौं र…

पोष्ट हेर्नुहोस्