प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

बुद्धि: वास्तविकता बुझ्न

बुद्धि: वास्तविकता बुझ्न

2017 को मे मा श्रावस्ती एबेमा डा. जन विलिससँग पथ रिट्रीटका तीन सिद्धान्त पक्षहरूमा दिइएको वार्ताको शृङ्खलाको अंश।

  • असल सामरीको दृष्टान्त
  • "Anatman" को अवधारणा
  • यो दिल सूत्र
  • सूत्रहरूमा मुख्य आंकडाहरू बुझ्दै
  • एक व्यक्ति कसरी परिभाषित गर्ने
  • A Mantra संरक्षण को
  • खालीपन को लागी समान

अतिथि लेखक: डा. जान विलिस