12 सक्छ, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

सहायक बोधिसत्व नैतिक अवरोधहरू 1-6

46 सहायक बोधिसत्व नैतिक संयमहरूमा पहिलो शिक्षा, पहिलो छवटा कभर गर्ने ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
यात्राहरू

धर्ममा समर्पित जीवन

आदरणीय थुबटेन चोड्रन युरोपमा पुराना धर्म साथीहरूलाई भेट्न पाउँदा रमाउँछिन् र कसरी उनी…

पोष्ट हेर्नुहोस्