अप्रिल 30, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सहानुभूति खेती गर्दै

लिने र दिनेमा ध्यान

आफ्नो आत्मकेन्द्रिततालाई नष्ट गर्नको लागि अरूको सबै दुःख भोग्ने कल्पना गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय शिक्षा।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

राम्रो परिणामको लागि कारणहरू सिर्जना गर्दै

गलत तरिकाहरू त्याग्नको लागि खुशीको पछि लाग्ने हाम्रो व्यवहार र मनोवृत्ति जाँच गर्दै र…

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय शिक्षा।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

हाम्रा कठिनाइहरूको वास्तविक स्रोत पहिचान गर्दै

आत्म-केन्द्रितता र आत्म-सम्झनालाई हाम्रो समस्याहरूको स्रोतको रूपमा हेर्दै र तिनीहरूलाई खोज्नको लागि प्रतिरोध गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
सहानुभूति खेती गर्दै

दैनिक जीवनमा समानता

हाम्रो दैनिक जीवनमा समानताको अभ्यास कसरी फिट गर्ने, र लिने र दिने रूपरेखा...

पोष्ट हेर्नुहोस्