अप्रिल 15, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

यो अमूल्य मानव जीवन

"राम्रो कर्म: कसरी सिर्जना गर्ने" पुस्तकमा आधारित तीनवटा वार्तामध्ये तेस्रो…

पोष्ट हेर्नुहोस्
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

अरूलाई प्रभाव पार्ने र फाइदा गर्ने

"राम्रो कर्म: कसरी सिर्जना गर्ने" पुस्तकमा आधारित तीनवटा वार्तामध्ये दोस्रो…

पोष्ट हेर्नुहोस्