अप्रिल 14, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

Gomchen Lamrim समीक्षा: सात-बिन्दु कारण र प्रभाव ...

आदरणीय थबटेन साम्टनले सात-बिन्दु कारणमा ध्यानको अन्तिम चार बुँदाहरूको समीक्षा गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्