अप्रिल 13, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Sravasti Abbey मा शिक्षण

"अमूल्य माला" समीक्षा: क्विज ७ क्वेस्ट...

आदरणीय थुबटेन टार्पाले क्विज ७ प्रश्न ४-७ मा एक समीक्षाको नेतृत्व गर्दछ, हामी गुणहरूमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्