अप्रिल 2, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खुला मनको जीवन

"एक खुल्ला हृदयको जीवन": प्रस्तावना द्वारा ...

दलाई लामा पुस्तकको प्रारम्भिक शब्दमा दलाई लामाले किन करुणा हो भनेर बताउँछन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्