Mar 17, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

महत्वाकांक्षी र संलग्न बोधिचित्ताका लागि सिद्धान्तहरू

आकांक्षी बोधिचित्तका लागि उपदेशहरू र बोधिसत्व नैतिक अवरोधहरूको व्याख्या सुरु गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आर्यहरूको लागि चार सत्य

साँचो मार्गका विशेषताहरू: सिद्धि र अपरिवर्तनीय ...

साँचो मार्गका अन्तिम दुई विशेषताहरू र सबै १६ विशेषताहरूमा ध्यान गर्न प्रोत्साहन।

पोष्ट हेर्नुहोस्