फरवरी 17, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

व्यापक दिने

"आनन्द र साहसमा प्रतिकूलतालाई रूपान्तरण गर्दै" पुस्तकबाट पढ्दै को दिने पक्षमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्
आर्यहरूको लागि चार सत्य

साँचो दुख्खाका विशेषताहरू: खाली

स्थायी, एकात्मक र स्वतन्त्र व्यक्तिको बारेमा हाम्रो गलत विचार कसरी पहिचान गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्