जनवरी 20, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

आत्मकेन्द्रितताका बेफाइदाहरू

मानसिक अवस्थाहरूको खाली प्रकृतिको अनुसन्धान गर्दै, कसरी आत्मकेन्द्रितता हाम्रो जीवनमा सञ्चालन हुन्छ, र…

पोष्ट हेर्नुहोस्