जनवरी 13, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

आत्मकेन्द्रितता र पाँच निर्णय

आत्मकेन्द्रितताको बेफाइदा र आफू र अरूलाई बराबरी गरेपछि लिने पाँचवटा निर्णयहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्