दिसम्बर 13, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध धर्म: एक शिक्षक, धेरै परम्पराहरू

बौद्ध परम्पराहरु बीच समानता

सबै बौद्ध परम्पराहरूमा एउटै शिक्षक छन्। अन्य परम्पराहरूको बारेमा सिकेर हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्