दिसम्बर 10, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भेन। चोड्रन र भेन। डम्चो र बोर्नियो आदिवासी गाउँ समुदाय।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

कर्म र शुद्धिको चार गुण

कर्मका चार आधारभूत सिद्धान्तहरू बुझ्दा कार्यहरूलाई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ।…

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन। चोड्रन र भेन। डम्चो र बोर्नियो आदिवासी गाउँ समुदाय।
राम्रो कर्म छोटो रिट्रीट्स

मन सुख र दुखको स्रोत हो

हाम्रो अनुभवको सिद्धान्त कारण हाम्रो अघिल्लो कर्म, विगतमा गरिएका कर्महरू हुन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्