नोभेम्बर 23, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्रेरणा को महत्व

आठ सांसारिक चिन्ताहरू हटाउन

आठ सांसारिक चिन्ताले हाम्रा समस्याहरू स्वीकार गर्न गाह्रो भएता पनि, जब हामी…

पोष्ट हेर्नुहोस्