अक्टोबर 16, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मानिस नोटबुकमा लेख्दै।
आत्महत्या पछि उपचार

एक आत्महत्या

एक कैदी व्यक्तिले आफ्नो काकाको मृत्युको बारेमा थाहा पाउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्