window.dataLayer = window.dataLayer || []; प्रकार्य gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G943MYS7JM');

अक्टोबर 8, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आत्महत्या पछि उपचार

प्रियजनको आत्महत्या पछि आशा खोज्दै

आफ्नो काकाको आत्महत्याको शोकमा जेलमा परेका व्यक्तिको एक चलिरहेको चिठी र कविता।

पोष्ट हेर्नुहोस्