सेप्टेम्बर 9, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

चन्द्रकिर्तिप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली

उन्नत स्तरका अभ्यासकर्ताका लागि सिकाइहरू चन्द्रकीर्तिको श्रद्धाञ्जलीमा टिप्पणीको साथ सुरु हुन्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
आत्महत्या पछि उपचार

आत्महत्या गर्ने व्यक्तिलाई समर्थन गर्दै

आत्महत्या गर्ने कसैलाई कसरी समर्थन गर्ने भन्ने बारे थप, राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथामको आधारमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्