सेप्टेम्बर 8, 2016

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Sravasti Abbey मा शिक्षण

अध्याय १: पद १-८

आधारभूत र विश्वव्यापी सवारी साधनहरू बीचको समानता र भिन्नताहरू, र बेवास्ता गर्ने महत्त्व ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
आत्महत्या पछि उपचार

आत्महत्या रोकथाम सचेतना

सेप्टेम्बर 10 मा आत्महत्या रोकथाम दिवसको प्रत्याशामा आदरणीय Thubten Chodron ले स्रोतहरू साझा गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्