प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

मर्नेहरूको लागि जप अभ्यास

मर्नेहरूको लागि जप अभ्यास

श्रावस्ती अबे भिक्षुहरूले रेकर्ड गरिएका प्रार्थना र मन्त्रहरू जुन मरिरहेकाहरूको फाइदाको लागि उच्चारण गर्न सकिन्छ।

शाक्यमुनि बुद्ध मन्त्र

  • तयात ओम मुनि मुनि महा मुनिए सोहा

मृत्युको लागि जप अभ्यास: शाक्यमुनि बुद्ध Mantra (डाउनलोड)

तारा मन्त्र

  • ओम तारे तुतारे तुरे सोहा

मर्नेको लागि जप अभ्यास: तारा Mantra (डाउनलोड)

चिकित्सा बुद्ध मन्त्र

  • तयात ओम भेकन्दजे भेकन्दजे महा भेकन्दजे राण्डजा समुंगते सोहा

मृत्युको लागि जप अभ्यासहरू: चिकित्सा बुद्ध Mantra (डाउनलोड)

ओम मणि पद्मे हम

छोटो संस्करण

  • ओम मणि पद्मे हम

मृत्युको लागि जप अभ्यास: ओम मणि पद्मे हम (छोटो संस्करण) (डाउनलोड)

लामो संस्करण

  • ओम मणि पद्मे हम

मृत्युको लागि जप अभ्यास: ओम मणि पदमे हम (लामो संस्करण) (डाउनलोड)

धर्म मित्रता फाउन्डेशनबाट प्रार्थना

छोटो संस्करण

मृत्युको लागि जप अभ्यास: धर्म फ्रेंडशिप फाउन्डेशनबाट प्रार्थना (छोटो) (डाउनलोड)

धर्म मित्रता फाउन्डेशनबाट प्रार्थना

लामो संस्करण

मृत्युको लागि जप अभ्यास: धर्म फ्रेंडशिप फाउन्डेशन (लामो) को प्रार्थनाडाउनलोड)

प्रार्थनाको राजा

मृत्युको लागि जप अभ्यास: प्रार्थनाको राजा (डाउनलोड)

37 बोधिसत्व को अभ्यास

मृत्युको लागि जप अभ्यासहरू: बोधिसत्वहरूको 37 अभ्यासहरू (डाउनलोड)

विशेष औषधि बुद्ध द्वारा छवि वन्डरलेन.

श्रावस्ती अबे मोनास्टिक्स

श्रावस्ती अबेका भिक्षुहरूले बुद्धका शिक्षाहरूमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर, तिनलाई निष्ठापूर्वक अभ्यास गरेर र अरूलाई अर्पण गरेर उदारतापूर्वक बाँच्ने प्रयास गर्छन्। तिनीहरू बुद्धले जस्तै सरल रूपमा जीवन बिताउँछन्, र नैतिक अनुशासनले नैतिक रूपमा आधारित समाजमा योगदान पुर्‍याउँछ भनेर देखाउँदै व्यापक रूपमा समाजको लागि एउटा नमूना प्रस्तुत गर्छन्। दया, करुणा र बुद्धिका आफ्नै गुणहरू सक्रिय रूपमा विकास गरेर, भिक्षुहरूले श्रावस्ती एबेलाई हाम्रो द्वन्द्वग्रस्त संसारमा शान्तिको ज्योति बनाउन चाहन्छन्। मठ जीवन बारे थप जान्नुहोस् यहाँ...

यस विषयमा थप