प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

धार्मिक जीवनको आनन्द र चुनौतीहरू

धार्मिक जीवनको आनन्द र चुनौतीहरू

क्रममा दिएको भाषण श्रावस्ती अबे वार्षिक मठ जीवन अन्वेषण १ 2016 XNUMX program मा कार्यक्रम।

  • स्पोकेनमा येशू र मरियमको पवित्र नामहरूको बहिनीहरूको क्रमबाट क्याथोलिक नन
  • 59 वर्षको नियमित जीवनबाट उनको बुद्धि साझा गर्दै

अतिथि लेखक: बहिनी मेरी एन फर्ली